Velferd

Høye røster, lettvinte løsninger

I media har Folkets Røst gjentatte ganger tatt til orde for å styrke eldreomsorgen i Skedsmo kommune og etterlyst klarere prioriteringer. Det står i sterk konstrast til deres stemmegivning i kommun...

Tilrettelagt alderdom

Venstre ønsker et variert tilbud innen eldreomsorgen, der vi legger til rette for at folk skal få bo i eget hjem så lenge de ønsker og har mulighet til det, samtidig som det skal være sykehjemsplas...

Frivilligheten trenger gode vilkår

Det er få investeringer som gir så mye igjen for hver krone som når pengene går til å generere og støtte opp om frivillig innsats. For Venstre er det viktig å sikre at frivillige lag, foreninger og...

Sammen for psykisk helse

Psykiske problemer er mer utbredt enn vi kanskje tror. Omtrent halvparten av Norges befolkning vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve å ha psykiske vansker i større eller mindre grad. Det...

En verdig alderdom

Alle mennesker har behov for trygghet. Samtidig anerkjenner Venstre at eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Trygghet og valgfrihet er derfor nøkkelordene for en verdig alderd...

Løft for demensomsorgen

Det er få aldersrelaterte sykdommer som griper så sterkt inn i hverdagen hos så mange mennesker som det demens gjør. Demenssykdom handler om enkeltmenneskets mulighet til å leve en meningsfull hver...

Skjenkemoralisme fungerer ikke

Regjeringen vil stenge alle landets ølkraner kl. to. Hensikten er å bekjempe utelivsbråk, og regjeringen viser f.eks. til Trondheim der det tilsynelatende har blitt så mye bedre etter de rødgrønne ...

Norge trenger færre kommuner

En av Venstres viktigste reformer for neste stortingsperiode er en velferdsreform som skal gjøre kommunene større og sterkere for å kunne tilby flere og bedre tjenester til sine innbyggere. I dag f...

Har politiet for mye ressurser?

Ofte får vi høre at politiet har for lite ressurser. De klarer ikke å oppklare innbrudd, de rekker ikke å gripe inn i voldssaker, og de har ikke kapasitet til å patruljere i gatene. Men dagens poli...

Vårrengjøring i Oslo

Byrådsleder Erling Lae tar igjen til orde mot tigging. Under dekke av å "hjelpe" tiggerne, oppfordrer Lae folk til ikke å gi penger. - I et land der ingen (...) behøver å tigge av nødvend...

Hvor skal flyktningene bo?

I kveld skal kommunestyret i Skedsmo ta stilling til hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen de neste tre årene. Flertallet vil sannsynligvis gå inn for å ta imot færre enn det Integrer...

Rene gater

Høyre går til valg på trygge lokalsamfunn, og har startet kampen mot avvikerne. For at besteborgerlige familier skal føle seg trygge, må gatene holdes rene.Et enstemmig landsmøte i Høyre har nettop...
hits