Næring

La forbrukerne avgjøre

LO-forbundet Handel og Kontor er igjen på krigsstien i kampen mot søndagsåpne butikker. Ifølge Vårt Land er det nå 324 matbutikker som holder søndagsåpent landet rundt. Felles for dem er at de er s...

Vel overstått budsjettbehandling

Onsdag deltok jeg i min første budsjettbehandling som nyvalgt kommunestyrerepresentant for Venstre i Skedsmo kommune. Som gruppeleder var det jeg som holdt Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten,...

Dag Terje Andersen må gå

Det er få saker som bedre illustrerer hvor lite egnet staten er som eier i børsnoterte selskap, enn de seneste dagers Hydro-rot. Næringsministerens tukling med driften har skremt aksjonærer over he...

Same shit, different wrapping

Odd Eriksen har sagt takk for seg som næringsminister, og er blitt byttet ut med Dag Terje Andersen. Jan Bøhler og resten av venstrefløyen i Arbeiderpartiet jubler sammen med LO...

Tungt norsk ansvar

Utviklingsrunden i WTO har kollapset, og med det er kampen mot fattigdom og for en jevnere fordeling i verden satt langt tilbake. Norge og landbruksminister Terje Riis-Johansen bærer et tungt...

Gode eiere uansett nasjonalitet

Styret i Orkla har valgt å selge mediehuset til britiske Mecom. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.Frykten for utenlandske eiere sitter dypt i den norske fagbevegelsen, blant ansatt...

Utviklingsrunde uten utviklingsministeren

”Regjeringen gir full støtte til ambisjonene i FNs tusenårsmål om å halvere ekstrem fattigdom innen 2015”, står det i Soria Moria-erklæringen. Men p...

Staten må ut av Norsk Hydro

Debatten om Norsk Hydros aluminiumsproduksjon i Årdal reiser mange ulike problemstillinger. En av de som med tydelighet kommer fram er rollekonflikten som oppstår når det kalles p...

Baklengs inn i fremtiden

I valgkampen snakket Jens Stoltenberg om den berømmelige verktøykassa som skulle hindre nedlegging av "lønnsomme" norske arbeidsplasser. Nå er verktøykas...
hits