Miljø

Legg atomavfallet der hvor ingen bor

Tidligere i år kom det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget med sitt forslag til lokalisering for lagring av norsk atomavfall. Selv om mandatet ga i oppdrag å finne en løsning for ?nytt mellomlage...

Avfallsbehandling i Norgestoppen

Mens plast og matavfall lenge har blitt sortert ut mange andre steder i landet, har Skedsmo ligget litt i bakevja når det gjelder avfallssortering. Det blir det snart slutt på. Like før sommeren fa...

EU-kommisjonens klimapakke på vei

I forrige uke ble regjeringspartiene enige med Venstre, Høyre og KrF om et klimaforlik som skal gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Denne uka holder Europaparlamentet en ekstraordinær plenumsses...

Et steg nærmere stupet

Verden er på vei mot stupet. Derfor møttes representanter fra 190 land i Bali for å prøve å endre kurs. Resultatet var at de ble enige om ulike metoder for å redusere farten, men kursen er den samm...

Nederlag for norsk kraftsosialisme i EU

Olje-og energiminister Åslaug Haga befinner seg for øyeblikket i Brussel for å overbevise EU om at norsk industri ikke kan ta sin del av ansvaret for miljøet, i alle fall ikke uten statlig hjelp. M...

Lær av Albertslund

Under Nordisk Råds sesjon i Oslo i forrige uke ble den danske forstadskommunen Albertslund utenfor København tildelt Nordisk Råds Natur-og miljøpris for sine fantastiske resultater i sitt arbeid me...

Miljøfyrtårnet Skedsmo

Vår tids største utfordring er de globale klimaendringene. Problemet er globalt, men mange av løsningene ligger lokalt. Skedsmo Venstre har lagt fram en klimahandlingsplan for å redusere utslippene...

Look to Britain

Mens norske kraftsosialister har skaffet seg et solid overtak i den interne klimadebatten som foregår i den rødgrønne regjeringen innimellom utdeling av konsesjoner til forurensende gasskraftverk, ...

? Vi skal være minst like gode som EU... NOT!

Europakommisjonen har foreslått å kutte Eus CO2-utslipp med 20% av 1990-nivået innen 2020. Miljøvernminister Helen Bjørnøy svarte med å garantere at Nor...

Kraftsosialismens totalseier

Med utsettelsen av CO2-rensing på Mongstad forsvant den absolutt siste rest av grønnfarge i regjeringen. Kraftsosialismen har vunnet frem på alle fronter: mot grønne serti...

Første uke som vegetarianer

Da var den første uka som vegetarianer tilbakelagt. Det har vært en interessant første uke, og faktisk har det ikke vært så stort problem som jeg hadde fryktet. Det ...

En måned uten kjøtt ? vil du være med?

Jeg skal bli veggis. I en måned. Jeg spiste nettopp min siste cheeseburger. I hele oktober skal jeg klare meg uten animalsk føde. Hvorfor?Svaret er enkelt: Verdens økende kj&osl...

Nytt miljøSVik fra regjeringen

Ramaskrikene om høye strømpriser har fått kraftsosialistene i den rødgrønne - unnskyld, røde - regjeringen til å åpne for forurensende gass...

Tut og kjør langs kysten

Den 4. mai kunngjorde fiskeri-og kystdepartementet at den nye seilingsleden langs kysten vil komme betraktelig nærmere land enn det som tidligere har blitt regnet som forsvarlig. I stedet for...

SP i Vesterålen lyver om Nordland VII

Senterpartiets seks lokallag i Vesterålen vender både miljøet og sitt eget partiprogram ryggen når de oppfordrer moderpartiet til å åpne for oljeboring på...

Trafikklys i nordområdene

Ikke lenge før regjeringen skal legge frem sitt forslag til helhetlig forvaltningsplan for havområdene i nord, er kunnskapsmangelen fremdeles stor. De vitenskapelige utredningene som s...

Biskop Bjørnøy?

Helen Bjørnøy er blitt lansert som kandidat til å overta som biskop i Hamar etter Rosemarie Køhn. Det åpner for en ærefull sorti fra den rød-grø...

Regjeringens miljøsvik

Etter en lang rekke med miljønederlag siden regjeringsskiftet, er regjeringens nei til grønne sertifikater et endelig bevis på at miljø står like høyt i verd...

Fisk og rødvin

Regjeringen har kastet seg på den franske president Jacques Chiracs forslag om CO2-avgift på internasjonal flytransport for å finansiere bistand. Tanken er god, for en slik CO2-av...
hits