desember 2007

Grensebrytende

Ved midnatt ble et nytt kapittel i Europas historie skrevet. Ni nye land har revet grensene og gått inn i Schengen-samarbeidet. Det grenseløse Europa er enda et langt skritt nærmere.Estland, Latvia...

Et steg nærmere stupet

Verden er på vei mot stupet. Derfor møttes representanter fra 190 land i Bali for å prøve å endre kurs. Resultatet var at de ble enige om ulike metoder for å redusere farten, men kursen er den samm...

Vel overstått budsjettbehandling

Onsdag deltok jeg i min første budsjettbehandling som nyvalgt kommunestyrerepresentant for Venstre i Skedsmo kommune. Som gruppeleder var det jeg som holdt Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten,...

Fredsprosjektet EU

Det har blitt hevdet at EU er verdens største fredsprosjekt. Som Jean Monnet, en av EUs hovedarkitekter, sa det: "nøkkelordet er fred". Dannelsen av et felles marked, først for kull og st...
hits