oktober 2008

Regjeringen vil avvikle elevers rett til personvern

Et av forslagene til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven som nå ligger ute på høring, er opprettelse av et sentralt register for individdata. Hensikten er å legge til rette for forsknin...
hits