september 2012

Høye røster, lettvinte løsninger

I media har Folkets Røst gjentatte ganger tatt til orde for å styrke eldreomsorgen i Skedsmo kommune og etterlyst klarere prioriteringer. Det står i sterk konstrast til deres stemmegivning i kommun...

Hallen kommer på Slora

I juni vedtok kommunestyret at det skal bygges to-baners flerbrukshall på Slora. Samtidig skal det anlegges ny gangbro over elva og det omkringliggende området skal oppgraderes til park. Dette komm...
hits