august 2012

Investeringene må følge veksten

Folketallet i Norge passerte nylig fem millioner, og vil fortsette å vokse sterkt i de neste tiårene. Sterkest vil veksten være i og rundt de store byene. Det stiller oss overfor store utfordringer...
hits