august 2011

Frivilligheten trenger gode vilkår

Det er få investeringer som gir så mye igjen for hver krone som når pengene går til å generere og støtte opp om frivillig innsats. For Venstre er det viktig å sikre at frivillige lag, foreninger og...

Sammen for psykisk helse

Psykiske problemer er mer utbredt enn vi kanskje tror. Omtrent halvparten av Norges befolkning vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve å ha psykiske vansker i større eller mindre grad. Det...

En verdig alderdom

Alle mennesker har behov for trygghet. Samtidig anerkjenner Venstre at eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Trygghet og valgfrihet er derfor nøkkelordene for en verdig alderd...

God integrering starter med rask bosetting

Hvert år kommer tusenvis av nye flyktninger til Norge. Tallet varierer fra år til år, i takt med utviklingen i verdens problemområder. De flyktningene som får innvilget opphold i Norge, har flyktet...

Gode skolebygg i hele kommunen

For fire år siden gikk Venstre til valg på å bygge en ny Asak skole. De slitte skolelokalene på Leirsund hadde i flere tiår havnet nederst på prioriteringslisten hver gang det var snakk om skolebyg...

Skedsmo-skolen trenger flere og bedre lærere

Årets valg er viktig, ikke minst for alle som er opptatt av skolen. Venstre har en klar og tydelig prioritering i skolepolitikken: flere og bedre lærere. Derfor vil Venstre satse på kompetansehevin...

Legg atomavfallet der hvor ingen bor

Tidligere i år kom det regjeringsoppnevnte Stranden-utvalget med sitt forslag til lokalisering for lagring av norsk atomavfall. Selv om mandatet ga i oppdrag å finne en løsning for ?nytt mellomlage...

Avfallsbehandling i Norgestoppen

Mens plast og matavfall lenge har blitt sortert ut mange andre steder i landet, har Skedsmo ligget litt i bakevja når det gjelder avfallssortering. Det blir det snart slutt på. Like før sommeren fa...

Løft for demensomsorgen

Det er få aldersrelaterte sykdommer som griper så sterkt inn i hverdagen hos så mange mennesker som det demens gjør. Demenssykdom handler om enkeltmenneskets mulighet til å leve en meningsfull hver...

Tilpasset opplæring, også for de flinke

Det siste skoleåret har 30 elever som går siste året på ungdomskolen i Skedsmo fått matematikkundervisning på videregående nivå. Undervisningen har blitt gjennomført på Skedsmo videregående skole s...

Vi skal fremover

I tiden som har gått siden de forferdelige tragediene rammet på Utøya og i regjeringskvartalet, har nasjonen stått samlet i sorg og medfølelse, og reist seg opp i forsvar av det åpne og tolerante s...
hits