mars 2008

Travel uke i EU

Forrige uke var jeg i Strasbourg på Europaparlamentets plenumssesjon. Som førstereisgutt var det selvsagt veldig spennende å få et innblikk i dette neste uke-lange marathonet med møter fra tidlig o...

Strasbourg

I skrivende stund befinner jeg meg midt i det månedlige høydepunktet i europeisk politikk: plenumssesjonen i Strasbourg. Fire dager hver måned forflytter Europaparlamentet seg med rubbel og bit fra...
hits