Veksten kan lande på Kjeller

På lørdag vil Venstres landsmøte ta stilling til to forslag fra Akershus Venstre. Det ene ber om en utredning av Forsvarets fremtidige behov for landingsstripe på Kjeller, og det andre ber om en utredning av en ny hovedsmåflyplass på Østlandet.

Bakgrunnen er at folketallet i Oslo og Akershus vil øke med mer enn 350.000 innbyggere frem mot 2030. Det er to ganger Trondheim by. Hvor folk skal bo og hvordan de skal komme seg til og fra jobb, er en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Om vi skal klare å håndtere veksten på en bærekraftig måte, må vi bygge høyere og tettere og nærmere kollektivknutepunkter.

Midt mellom Lillestrøm og Kjeller, mellom Norges tredje største kollektivknutepunkt og et av Norges mest innovative kunnskapsmiljøer, ligger Kjeller flyplass. I 2004 foreslo Forsvaret å avhende flyplassen og realisere milliardverdiene som ligger i bakken. Siden den gang har en eim av usikkerhet hengt over flyplassens fremtid. Det byr på en rekke utfordringer.

For kommunen er det en kjempemessig byutviklingsmessig utfordring at det ligger en flystripe midt i byen, i et område som opplever en formidabel befolkningsvekst. For Kjeller-miljøet, med høyskolen, instituttene og kunnskapsbedriftene, legger flyplassen begrensninger på deres utviklingsmuligheter. Og for det sivile småflymiljøet som har base på Kjeller, medfører beliggenheten midt i byen at man må leve med strenge restriksjoner på antall flytimer og forbud mot både landingstrening og mørkeflyvning. I tillegg hindrer usikkerheten om fremtiden investeringer i ny og permanent infrastruktur, slik at hele den sivile flyvirksomheten er preget av midlertidighet.

Da småflyvirksomheten måtte flytte fra Fornebu og Gardermoen, fantes det ikke noe etablert alternativ. Redningsplanken ble Kjeller flyplass, som uten at det lå noen bevisst strategi til grunn, plutselig ble vertskap for en fjerdedel av all småflyaktivitet i Norge, og de facto ble ny hovedsmåflyplass. Men så lenge hovedsmåflyplassen for Østlandet befinner seg midt i en by, må småflymiljøet leve med begrensninger, usikkerhet og midlertidighet.

Forsvarets behov er styrende for fremtiden til flystripen på Kjeller. I dag vedlikeholdes F-16-flyene på Kjeller, men når disse flyene fases ut til fordel for  F-35, vil kanskje vedlikeholdet flyttes, og kanskje det uansett bør flyttes ut av byen. Men først og fremst trengs det forutsigbarhet for fremtiden. Derfor trenger vi en utredning som avklarer Forsvarets behov og også avveier det opp mot alternativ arealbruk.

For Kjeller flyplass er indrefileten i fremtidens byutvikling i et av Norges største pressområder. Her kan vi bygge en helt ny bydel, helt fra bunn av - uten at det går på bekostning av landbruksjord eller friluftsområder - med plass til 40.000 innbyggere, tusenvis av arbeidsplasser, grønne lunger og attraktive byrom. Her har vi mulighet til å ta unna en betydelig del av befolkningsveksten og legge til rette for at det innovative kunnskapsmiljøet på Kjeller får mulighet til å vokse. Det vil være et avgjørende viktig regionalt og nasjonalt bidrag til en god og bærekraftig vekst i hovedstadsregionen.

Men først og fremst trenger vi forutsigbarhet. Da må Forsvarets behov utredes, og vi må utrede hvor småflyene skal lande i fremtiden om veksten skal lande på Kjeller.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits