Grønn portal til kulturbyen Lillestrøm

Når du går av toget på Lillestrøm stasjon og krysser Jonas Lies gate for å bevege deg opp i byen, er det lite som signaliserer at du har kommet frem til et spennende og dynamisk regionssentrum i en region med en kvart million innbyggere. Men nå starter arbeidet med å oppgradere byens inngangsport. Mellom Lillestrøm stasjon og Lillestrøm Kultursenter skal fremtidens grønne portal til kulturbyen Lillestrøm ligge.

På slutten av fjoråret vedtok kommunestyret å utvikle de såkalte kulturkvartalene langs Kirkegata for å gjøre området om til et attraktivt byrom med park, aktiviteter og kulturarenaer. Dette er et grep som vil innebære et betydelig løft, ikke bare for dette stasjonsnære området som i dag er tildels inngjerdet og tildels brukes som oppbevaringsplass for biler, men et løft for hele byen og regionen.

Enhver by med ambisjoner trenger kulturelle fyrtårn som gir byen egenart og gjør at den skiller seg ut. Lillestrøm Kultursenter og Akershus Kunstsenter er to slike fyrtårn i Lillestrøm sentrum. Men der førstnevnte har topp moderne lokaler, begrenses kunstsenteret av dårlig plass og en lite funksjonell utforming ved sitt nåværende tilholdssted nederst i Storgata.

Akershus Kunstsenter tiltrekker seg allerede kunstere fra hele verden, og tilfører Lillestrøm noe helt unikt som er med på å styrke Lillestrøms posisjon som en interessant destinasjon. Men kunstsenteret trenger nye og moderne lokaler slik at virksomheten får anledning til å vokse og utvikle seg, til glede for byens innbyggere så vel som besøkende.

I planene for utvikling av kulturkvartalene får Akershus Kunstsenter en prominent plass i byens inngangsport, beliggende midt i den nye byparken, som flankeres av et nytt multimediahus i Kirkegata 14 og Jonas Lies gate 5. Det gir mange spennende muligheter for samspill mellom ulike kulturaktører og for å skape aktiviteter både innendørs og utendørs.

Noen har prøvd å lage en motsetning mellom park og kunstsenter, og mellom park og multimediahus. For meg er ikke dette noen motsetning. Tvert imot så mener jeg at disse elementene forsterker hverandre.

Byparken skal være et sted for alle, med rom for alt fra skating til uteforestillinger til gode kunstopplevelser. En attraktiv bypark er en park hvor det skjer noe. Og når det som foregår innendørs spiller sammen med det som foregår utendørs, kan parken romme aktiviteter året rundt.

Slik kan vi skape mer liv i byen, pynte den opp, vise den frem for resten av verden, og føle en enda større stolthet over å tilhøre kulturbyen Lillestrøm, uansett hvor i regionen man bor.

Dette innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 22. februar 2013.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits