Hall på Strømmen

I dagens Romerikes Blad står det at det går mot omkamp om hall på Strømmen. Jeg vil aller først berolige alle med at det blir en ny hall, så ingen skal være i tvil om det. I dagens avisoppslag kommer det imidlertid frem flere feilaktige opplysninger og det er vesentlig informasjon som er utelatt, så det er behov for en oppklaring om hva som er status i saken.

1. I vinter vedtok et enstemmig kommunestyre å bygge flerbrukshall i stedet for gymsal i tilknytning til den nye skolen på Bråtejordet. Et vesentlig moment i den saken var at det var økonomisk fornuftig å bygge idrettshall samtidig når man allikevel skulle bygge et kroppsøvingsareal, i stedet for å bygge gymsal først, og deretter bygge en hall et annet sted. Kostnadsestimatet for utvidelsen var i overkant av 20 millioner kr.

2. På grunn av begrensninger i reguleringen og helling i terrenget, viser videre utredning at flerbrukshallen må graves ned i bakken. Dette medfører at utvidelsen blir vesentlig dyrere. I Rådmannens budsjettrundskriv redegjøres det for en tilleggskostnad på 60 millioner for å utvide gymsalen til en fullverdig flerbrukshall. Det er en tredobling av det kostnadsestimatet vi opererte med i vinter. Rådmannen har derfor lagt frem et forslag om å gå vekk fra flerbrukshallprosjektet, og å bygge skolen med dobbelt gymsal. Rådmannen har ikke, slik det står i dagens RB, foreslått å bygge en hall et annet sted.

3. Vi trenger økt hallkapasitet på Strømmen, men 60 millioner for én hallflate er veldig mye penger når vi nylig har bygget en tobaners-hall til 45 millioner i Tæruddalen. Når vi også vet at behovene og ønskene i kommunen langt overstiger det vi har økonomisk rom for, så mener jeg at det vil være uansvarlig å bruke 60 millioner på én enkelt baneflate uten å sjekke ut alternativene.

4. På initiativ fra politisk ledelse i kommunen har vi derfor satt i gang en prosess for å se om vi kan finne en løsning som gjør at vi får mer igjen for pengene. Et av alternativene som vi har løftet frem, er å bygge en tobaners sandwichhall, tilsvarende Tærudhallen, på et egnet sted på Strømmen, i stedet for en hall i tilknytning til skolen på Bråtejordet. En slik sandwichhall er allerede ferdig prosjektert, kostnadsbildet er kjent, og hallen kan stå ferdig i løpet av 2014, altså uten forsinkelse verken på skolen eller hallen. Til en lavere pris, kan man da altså få dobbelt så mange hallflater. I tillegg får man også en dobbelt gymsal.

5. Det stedet som ser ut som det best egnede for en slik hall, med tanke på regulering, adkomst, eierforhold og fremdrift, er Slora. Det vil kreve noe opprydding i grunnen som vil gjøre kostnadene noe høyere, men fremdeles billigere enn alternativet på skolen. Og det vil fortsatt gi dobbelt så mange hallflater.

6. Dette er spilt inn til Idrettsrådet, og vi har forsøkt å ha en åpen dialog for å se på hvilke løsninger som er mulig å få til. Også Idrettsrådet har signalisert at de synes 60 millioner for én hallflate er for dyrt. Vi har et felles ansvar for å se hvordan vi kan få til en best mulig løsning for pengene. I samtaler med Idrettsrådet og med andre aktører i idretten, har vi også sett på hvilke andre muligheter vi har. Disse jobber vi med å sjekke ut frem mot kommunestyret 6. juni. Grunnen til at det haster, er at vi da må fatte endelig vedtak om hvilket byggeprogram vi skal gå videre med på skolen.

7. Hvis vi velger å ta ut hallen fra skolen, så må det være fordi vi har klart å finne en annen halløsning som gir oss minst like mange hallflater, eller flere, for mindre penger. Det blir en ny hall på Strømmen, uansett.

3 kommentarer

Stein Nymo

28.05.2012 kl.23:50

Hei,

Fint at du støtter utbygging av hallkapasitet i området, men jeg skulle ønske at du kan være både kritisk og kreativ.

1. OK

2. Be om dokumentasjon på hvorfor det koster 40 Mill. ekstra å grave ut ytterligere ca. 6000 kubikk, når man allerede skal grave ut ca. 4000 kubikk - det kan være interessant. Hvor får Rådmannen tallene fra?

3. Høres dyrt ut, men tviler på tallene.

4-6. "Illustrasjonsplan Bråtejordet" har skissert 3 "idrettsbaner" med masse parkeringsplasser nord-vest for skolen, og det området ser stort nok ut til to hallflater -bygg der dersom disse 40-60 Mill. viser seg å holde vann - noe jeg tror kun er fantasifostre.

7. Tror nok at dere bør holde dere borte fra giftpølen på Slora inntil noen private er villige til å ta kostnaden med opprydningen for profitt.

Hva jeg finner litt skremmende er at det er en (to) gymsal(er) på 20x20 meter, hvor gulvflaten ligger 4-5 meter under bakkenivå, og at en utvidelse av denne til en flate på 45 x 23 meter skal koste 60 Mill. ekstra. Det vil jo bety at de opprinnelige gymsalen(e) faktisk koster ca. 40 Mill, basert på utgraving/flateinnhold. Trekk dine egne konklusjoner på regnestykket.....

Stein Nymo

10.06.2012 kl.05:54

Jeg skal følge dere med argusøyne til 2 stk hallflater står ferdige på Slora i 2014. Dette er ikke noe dere (politikere og administratorer) skal slippe unna med. Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet!!!!

Boye Bjerkholt

11.06.2012 kl.09:23

Det blir dobbel hall på Slora i 2014, og jeg er helt sikker på at når hallen åpner vil de fleste være glad for at vi har fått dobbelt så mye for pengene.

Skriv en ny kommentar

hits