Mer åpenhet, mer demokrati

Mens verdens øyne er rettet mot den republikanske nominasjonsprosessen i USA, der kandidatene utfordres i lokale debatter og lokale avstemninger på vei mot nominasjonsmøtet i august, setter norske fylkeslag fra alle partier i disse dager ned komitéer med et fåtall personer som skal jobbe internt og fremlegge sine innstillinger til høstens nominasjonsmøter.

Disse innstillingene blir sjeldent utfordret, og ofte er det en håndfull mennesker som bestemmer rekkefølgen på hver liste. Den folkelige påvirkningen på hvem som kommer inn på Stortinget fra de ulike partienes lister, er minimal. Innstillingene blir sjeldent utfordret, og derfor har selv ikke det jevne partimedlem mye han eller hun skulle ha sagt

Men dette er kanskje i ferd med å endre seg. Ved nominasjonen til forrige stortingsvalg avholdt Aust-Agder Venstre en serie med åpne møter med kandidater til førsteplassen på lista før nominasjonskomitéen la frem sin innstilling. Oslo SV praktiserte direkte medlemsdemokrati ved å gi alle betalende medlemmer stemmerett på nominasjonsmøtet, mens Oslo Høyre hadde hele partiet med på høring i en rådgivende prøvenominasjon blant alle medlemmer per post og internett.

I den pågående lederstriden i SV har vi også sett et forbilledlig eksempel på hvordan en lederkamp kan gjennomføres, med lokale valgmøter rundt om i det ganske land før Heikki Holmås omsider kastet inn håndklet. Det var en prosess som kunne minne mye om nettopp amerikanske nominasjonsprosesser.

- Lær av USA, sa Unge Venstres leder Sveinung Rotevatn tidligere i år etter det første primærvalget i den republikanske nominasjonskampen. Han pekte blant annet på at i USA blir velgerne kjent med kandidatene og alle i partiet kan være med å bestemme hvem som skal være deres kandidat.

I helgen vedtok Troms SV at alle medlemmene skal få være med å stemme på hvem som skal stå på stortingsvalglista til høsten. Det er ingen tvil om at SV er det partiet som har kommet lengst i å åpne partiprosessene, men flere andre følger tett etter.

Unge Høyre oppfordrer Høyres fylkeslag til å gjøre som SV, og i Venstre er det flere fylkeslag som vurderer varianter av det samme. På Akershus Venstres årsmøte ble et forslag om en serie med åpne debattmøter etterfulgt av en rådgivende prøvenominasjon oversendt til styret for vurdering.

I det ellers åpne norske demokratiet, fremstår partienes nominasjonsprosesser fortsatt som lukkede. Den bevegelsen som er i ferd med å skje i retning av mer åpenhet også i de prosessene som foregår før velgerne sier sin endelige dom på valgdagen, er udelt positiv og vil kunne bidra til å vitalisere og demokratisere den interne kampen i hver parti, ikke minst kampen om "de sikre plassene" på listene til de større partiene i de store fylkeslagene. Det vil være sunt for det norske demokratiet. Og det vil endelig gi reelt innhold til ordene "mer åpenhet, mer demokrati".

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits