Syklistenes Skedsmo

To ganger på rad er Lillestrøm kåret til Norges beste sykkelby. Det er et resultat av en målrettet innsats for å legge forholdene godt til rette for syklistene. Men fortsatt er det mye som kan gjøres bedre. Venstre har store ambisjoner på vegne av syklistene i hele Skedsmo!

Flere sykkelfelt, sykkelveier, sykkelparkeringsplasser, oppmerkede turløyper og sykkelkart er bare noe av det som har blitt gjort for å gjøre det mer attraktivt å sette seg på sykkelen  i Skedsmo. Resultatet er at folk i Skedsmo sykler som aldri før, og de gjør det både sommer som vinter. Det er bra, og det trenger vi mer av! Derfor vil Venstre jobbe for å bygge enda flere sykkelfelt og sykkelveier, for det er fortsatt mange strekninger som gjenstår. Vi skal sikre at syklistene blir tatt hensyn til i all planlegging av fremtidige vei-og trafikkløsninger. Og vi vil jobbe for å tilrettelegge enda bedre for sykkel i trafikken når det gjelder skilting, lyssignaler og veioppmerking. De første sykkelboksene er nå på plass i Lillestrøm, men flere høytrafikkerte kryss må få egne sykkelbokser.

Å satse på sykkel er bra for lokalmiljøet, bra for folkehelsen og bra for byutviklingen. Venstres mål er at det skal være raskt, trygt og hyggelig å bruke sykkel som transportmiddel i hele Skedsmo.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits