Det totale overvåkningssamfunnet rykker nærmere

Stadig større deler av samfunnet settes under overvåking, alltid med gode hensikter. Det siste forslaget kommer fra Sikkertrafikk.no, som vil ta i bruk GPS til å overvåke alle biler alltid. Dermed vil det bli slutt på at råkjørere i trafikken slipper unna.

Det kan høres forlokkende ut. Men til hvilken pris? Forslaget krever at det bygges opp gigantiske databaser som kobler persondata  med nøyaktige stedsangivelser som beskriver hvem som befinner seg hvor til enhver tid. Verken en snartur ned til videosjappa eller en tur på hytta vil komme unna myndighetenes radar. Storebror ser deg. Alltid.

Forhåpentligvis vil de fleste mene at Sikkertrafikk.no sitt forslag er så ekstremt at det ikke blir noe av. Men en skal aldri ta noe for gitt. Hele tiden flyttes grensen for hvor stor grad av overvåkning folk flest er villig til å akseptere, så lenge hensikten er god.

Det er allerede total overvåkning på alle passeringer gjennom bomringen rundt Oslo. Folk aksepterer det fordi det er mer effektivt, både økonomisk og tidsmessig, enn den gamle ordningen med mulighet for myntinnkast. Det er kameraer i busser, på tog og snart på hvert gatehjørne, og folk aksepterer det fordi det bidrar til en følelse av økt trygghet. Og selv om det fortsatt er en gruppe som kjemper innbitt mot at datalagringsdirektivet skal bli tatt inn i norsk lov, er det mange som legger avgjørende vekt på at altomfattende lagring av trafikkdata fra mobiltelefon, internettbruk og lignende gjør det enklere for politiet å etterforske kriminelle forhold.

Alltid begrunnes mer overvåkning med gode intensjoner. Og for hver gang overvåkningen utvides, flyttes også grensen nærmere det totale overvåkingssamfunnet. Slik sett er det grunn til å rope et stort varsko mot Sikkertrafikk.no sitt forslag om totalovervåkning av alle norske biler.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Sikkertrafikk.no må ikke lykkes i å få lagt ut enda en brostein.

Én kommentar

Siven

29.09.2009 kl.22:55

Den dagen Norge blir et overvåkningssamfunn, da kommer jeg til å flytte vekk.

Nei til datalagringsdirektivet og nei til sikkertrafikk sitt forslag!

Siven (SU)

Skriv en ny kommentar

hits